دوشنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٦ - 
1 2
 
منو اصلی
 
 
 

 

 

همکاران گروه شنوایی شناسی 

 

اعضای هیئت علمی ( به ترتیب حروف الفبا)

      1.         مجید اشرفی : مربی. کارشناس ارشد شنوایی شناسی.  دانشجوی دکترای شنوایی شناسیmashrafi.audio@yahoo.com

2.       ليلا جليلوند كریمي: مربی. کارشناس ارشد شنوایی شناسی.ljalilvand@sbmu.ac.ir 

3.       دکتر حمید جلیلوند: استادیار . دکترای تخصصی شنوایی شناسی.  hj@fanaz.ir

4.       دكتر محمد حيدريان مقدم: استادیار گروه گوش و حلق و بینی. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

5.       فاطمه حیدری. دانشجوی دکترای تخصصی شنوایی شناسی

6.       هما زرين كوب: مربی. کارشناس ارشد شنوایی شناسی. zarrinkoob.h@sbmu.ac.ir

7.       مرضیه شریفیان البرزی: مربی. کارشناس ارشد شنوایی شناسی.Marzieh.sharifian@gmail.com

8.       سیده مژده صفوی نائینی. مربی. کارشناس ارشد شنوایی شناسی.safavi.audio@gmail.com

9.   علی محمدزاده. مربی. کارشناس ارشد گفتاردرمانی.  Almedzade@gmail.com

10.   محمد ابراهيم مهدوی زفرقندی: مربی. دکترای تخصصی شنوایی شناسیmahdavime@sbmu.ac.ir

11.   دکتر احمدرضا ناظری: استادیار. دکترای تخصصی شنوایی شناسی. arnazeri@yahoo.com

12.    دکتر مریم آقاملایی: استادیار. دکترای تخصصی شنوایی شناسی

   

   اعضای کادر آموزشی( به ترتیب حروف الفبا)

 

1.   شیدا امینیان. کارشناس شنوایی شناسی aminian.sheida@gmail.com.

2.   مجتبي خزاعي: کارشناس شنوایی شناسی. ms_khazaei@yahoo.com

3.   سيد شفيع خودآموز : کارشناس شنوایی شناسی.

4.   داود رستميان: کارشناس ارشد شنوایی شناسی. شناسیdavoud.rostamian@gmail.com

5.   فرناز فتح اله زاده: کارشناس ارشد شنوایی شناسی. شناسیfathollahzadeh@sbmu.ac.ir

6.   کبری محمدزاده مستان آباد : کارشناس شنوایی شناسی. کارشناسان ارشد حق التدریس

 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران-میدان امام حسین(ع)-خیابان دماوند(تهران نو)-روبروی بیمارستان بوعلی- دانشکده علوم توانبخشی www.rehab.sbmu.ac.ir      77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir
 
 
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.